Pozovite nas pre same posete

Gandijeva 188/8, Novi Beograd

Savremeno opremljena učionica

Pozovite nas

+381 (069) 1163956

Tu smo za sva Vaša pitanja

 

Sufiksi u engleskom jeziku

Sufiksi u engleskom jeziku

Sufiksi u engleskom jeziku predstavljaju nastavak koji se dodaje na koren reči, kako bi se promenilo njeno značenje i stvorila nova reč. Sufiks može biti jedno ili više slova u grupaciji.

Nova reč najčešće predstavlja različitu klasu od originalne reči. Kako bismo vam približili sufikse u engleskom jeziku, navešćemo one koje ćete najpre sresti u svakodnevnom govoru.

Kako sufiksi menjaju reči i značenje u rečenici otkrivamo vam u narednim redovima.

Sufiksi -ful, -ment, -ion

Glagoli kao što su forget i use mogu, dodavanjem sufiksa -ful dobiti drugačije značenje od prvobitnog.

Sufiksi u engleskom jeziku

Tako, forget (zaboraviti), dodavanjem sufiksa prelazi u forgetful (zaboravan).

Takođe, use (koristiti) dodavanjem sufiksa -ful prelazi u useful (koristan).

U oba slučaja, ovaj konkretan sufiks promenio je glagole (forget, use) u prideve (forgetful, useful).

Sa druge strane, sufiksi kao što su -ment i -ion najčešće menjaju glagole u imenice.

Recimo, reči state i govern, upotrebom sufiksa -ment­, prelaze u imenice statement i government.

Isto tako, glagoli complicate i create dodavanjem sufiksa -ion prelaze u imenice complication i creation.

Sufiksi u engleskom jeziku i pravopis

Često, sufiksi u engleskom jeziku uzrokuju promenu pravopisa originalne reči. Kao što ste imali prilike da vidite, završetak -e u rečima complicate i create nestaje kada se doda sufiks -ion.

Drugi primeri izmena pravopisa mogu biti i:

Beauty + ful = beautiful (y se menja u -i)

Duty + ful = dutiful (y se menja u -i)

Heavy + ness = heaviness (y se menja u -i)

Ready + ness = readiness (y se menja u -i)

Able + ity = ability (-le se menja u -il)

Possible + ity = possibility (-le se menja u -il)

Permit + ion = permission (-t se menja u -ss)

Omit + ion = omission (-t se menja u -ss).

Kao što se vidi iz priloženog, sufiksi imaju moć menjanja načina na koji pišemo određene reči, a samim tim menjaju i njihovo značenje.

Prema tome, pri učenju trebalo bi obratiti dovoljno pažnje na ovaj deo pravopisa i gramatike engleskog jezika.

Najčešći sufiksi u engleskom jeziku

Sada kada znate kako funkcioniše dodavanje sufiksa na koren reči u engleskom jeziku, možete pogledati i najčešće korišćene dodatke, sa kojima ćete se veoma često susretati pri učenju ili tokom pohađanja kursa.

Najčešći sufiksi imenica u engleskom jeziku su:

Age  – baggage, village, postage,

Al – arrival, deferral,

Ance/Ence – reliance, defence, insistence,

Dom – boredom, freedom, kingdom,

Ee – employee, pavee, trainee,

Er/Or – driver, writer, director,

Hood – motherhood, childhood, neighbourhood,

Ism – capitalism, socialism,

Ist – capitalist, socialist,

Ity/Ty – brutality, equality, cruelty,

Ment – amazement, dissapointment, parliament,

Ness – happiness, kindness,

Ry – entry, robbery,

Ship – friendship,

Sion/Tion/Xion – experssion, population, complexion.

Najčešći pridevski sufiksi u engleskom jeziku su:

Able/Ible – drinkable, edible, flexible,

Al – brutal, formal, postal,

En – broken, golden, wooden,

Ese – Japanese, Vietnamese, Chinese,

Ful – forgetful, helpful, useful, hopeful,

I – Iraqi, Yemeni,

Ic – classic, poetic,

Ish – British, childish, foolish,

Ive – active, passive, producitve,

Ian – Canadian, Peruvian,

Less – homeless, hopeless,

Ly – daily, monthly,

Ous – cautious, famous, nervous,

Y – rainy, windy, cloudy.

Primeri glagolskih sufiksa u engleskom jeziku:

Ate – complicate, dominate, irritate,

En – soften, shorten,

Ify – clarify, identify,

Ise/Ize – realise, industrialize.

Najčešći priloški sufiksi u ovom stranom jeziku su:

Ly – calmly, easily, quickly,

Ward (s) – downwards, upwards,

Wise – clockwise, edgewise.

Učenje sufiksa u engleskom jeziku je proces koji traje, te koji se usvaja postepeno, kao i većina gramatičkih ili pravopisnih pravila u određenom jeziku.

Sufiksi u engleskom jeziku

Škola Tower nudi vam mnoštvo kurseva stranih jezika, kao što su engleski za osnovce, priprema za TOEFL ili IELTS ili nemački za medicinare. Savladajte strani jezik uz pomoć najkvalitetnijih materijala i najstručnijih profesora u školi Tower!

Za više informacija o kursevima u našoj ponudi, u svakom trenutku stojimo vam na raspolaganju!

 

Comments are closed.