Pozovite nas pre same posete

Gandijeva 188/8, Novi Beograd

Savremeno opremljena učionica

Pozovite nas

+381 (069) 1163956

Tu smo za sva Vaša pitanja

 

Pridevi u engleskom jeziku

Pridevi u engleskom jeziku

Pridevi u engleskom jeziku predstavljaju reči koje stoje uz imenicu i bliže je opisuju. Za razliku od srpskog jezika, u engleskom jeziku oni su nepromenljiva vrsta reči. To znači da nemaju rod i broj, kao i da se ne menjaju upotrebom padeža.

Pridevi služe i kako bismo dali odgovor na pitanje kakvo je nešto i kakve osobine poseduje. Recimo: That dress is pretty.

Kako se koriste pridevi ili adjectives u engleskom jeziku, kao i na šta bi trebalo obratiti naročitu pažnju, u narednim redovima otkriva vam škola stranih jezika Tower.

Prisvojni pridevi u engleskom jeziku – Possessive Adjectives

Prisvojni pridevi u engleskom jeziku zapravo imaju funkciju bližeg i jasnijeg određivanja imenice. Kao što im i sam naziv kaže, služe da bi se napravila jasna razlika između onoga što je moje, tvoje, naše, vaše i slično.

Pridevi u engleskom jeziku

Lična zamenica I ima prisvojni pridev My. Lična zamenica You ima prisvojni pridev Your. Lične zamenice He/She imaju prisvojne prideve His/Her.

Slično je i sa zamenicama u množini. Prisvojni pridevi zamenica We, You i They su Our, Your i Their.

Predstavićemo vam i nekoliko primera, kako biste lakše shvatili ulogu prisvojnih prideva.

 • This is my jacket.
 • Oliver is your ski instructor.
 • This is our favourite caffee.
 • That is their decision.

Pridevi koji se završavaju na -ed i -ing

Engleski jezik sadrži i posebnu grupu prideva, koji opisuju osećanja ljudi i imaju završetak -ed ili pak situacije ili stvari, i završavaju se na -ing.

Pridevi koji opisuju osećanja ljudi i završavaju se na -ed mogu biti: suprised, confused, tired, exhausted, amused.

Pridevi koji opisuju situacije ili određene stvari, a završavaju se na -ing mogu biti: surprising, confusing, tiring, exhausting, amusing.

Navešćemo i nekoliko primera:

 • I feel tired.
 • I was surprised by this situation.
 • You look confused.
 • He is amused.
 • This instruction manual is very confusing.
 • This TV show is boring.
 • Working this much every day is exhausting.

Pored ova dva nastavka za građenje prideva, u engleskom jeziku možete sresti i sledeće:

 • able/ible – adorable, incredible;
 • less – shameless, endless;
 • ent – silent, intelligent;
 • ic/ical – athletic, magical;
 • ful – beautiful, useful;
 • ive – expensive, collective;
 • ous – fabulous, marvelous;
 • some – awesome, lonesome;
 • ar – familiar, popular;
 • an – European, American (pišu se velikim slovom, za razliku od srpskog jezika).

Komparacija prideva u engleskom jeziku

Poređenje ili komparacija prideva u engleskom jeziku vrši se na nekoliko različitih načina.

Pridevi u engleskom jeziku

Kod jednosložnih i ponekih dvosložnih prideva, komparativ se gradi dodavanjem nastavka -er, a superlativ dodavanjem sufiksa -est.

 • fast – faster – fastest; (brz, brži, najbrži)
 • young – younger – youngest; (mlad, mlađi, najmlađi)
 • smart – smarter – smartest. (pametan, pametniji, najpametniji)

Pridevi koji imaju završetak -y ispred kojih se nalazi suglasnik, menjaju y u –i.

 • early – earlier – earliest; (rano, ranije, najranije)
 • easy – easier – easiest; (lako, lakše, najlakše)

Takođe, postoje i jednosložni pridevi sa kratkim samoglasnikom, koji dupliraju poslednji suglasnik pri komparaciji:

 • big – bigger – biggest (velik, veći, najveći)

Kada govorimo o višesložnim pridevima, porede se na sledeći način:

 • popular – more popular – most popular; (popularan, popularniji, najpopularniji)
 • intelligent – more intelligent – most intelligent; (inteligentan, inteligentniji, najinteligentniji)
 • careful – more careful – most careful; (pažljiv, pažljiviji, najpažljiviji)
 • beautiful – more beautiful – most beautiful; (lep, lepši, najlepši)

Isto tako, određeni pridevi mogu se porediti nepravilno. Primeri nepravilne komparacije prideva:

 • good – better – best; (dobar, bolji, najbolji)
 • bad – worse – worst; (loš, gori, najgori)
 • much – more – most; (mnogo, više, najviše)
 • little – less – least; (malo, manje, najmanje).

Ukoliko ste polaznik kursa engleskog jezika, pridevi vam ne moraju zadavati mnogo problema prilikom učenja. Naprotiv, oni se čine veoma interesantnim, te ih većina polaznika veoma lako shvata i savladava.

U školi Tower čeka vas mnogo zanimljivih i interesantnih kurseva engleskog ili nemačkog jezika. Pozovite nas!

 

Comments are closed.