Pozovite nas pre same posete

Gandijeva 188/8, Novi Beograd

Savremeno opremljena učionica

Pozovite nas

+381 (069) 1163956

Tu smo za sva Vaša pitanja

 

Najčešće greške u engleskom jeziku

Najčešće greške u engleskom jeziku

Najčešće greške u engleskom jeziku mogu se desiti i iskusnim poznavaocima ovog stranog jezika, ali i početnicima.

Učenje stranih jezika uvek ima svojih izazova. Ponekad se suočavamo sa preprekama i problemima koje teško prevazilazimo u toku savladavanja gradiva. Kada je u pitanju ovaj strani jezik, najčešće je to gramatika. Gramatika engleskog jezika može biti teška i kompleksna, naročito ukoliko se do sada niste susreli sa ovim jezikom.

Najčešće greške u engleskom jeziku

Čak i izvorni govornici mogu napraviti poneku grešku u pisanju ili gramatici, stoga ne čudi činjenica da se većina nas susreće sa ovim problemima u toku učenja ili pohađanja određenog kursa.

Škola Tower vam, stoga, predstavlja najčešće greške u engleskom jeziku koje se svima mogu dogoditi.

Your ili You’re – Greška koju prave i izvorni govornici engleskog jezika

Nije retkost da se upravo ove dve reči – your i you’re – pobrkaju. Naime, istraživanja pokazuju da upravo sa ovim rečima i izvorni govornici imaju problema. Iako nije jasno odakle konfuzija, your i you’re svakako spadaju u najčešće greške u engleskom jeziku.

Reč ’’your’’ označava pripadnost, dok je ’’you’re’’ samo skraćeni oblik fraze ’’you are’’. Ukratko, ovo objašnjenje biće dovoljno osobama sa naprednim nivoom engleskog jezika. Ipak, početnicima i ovo može stvarati zabunu. Kako do toga ne bi došlo, navodimo vam nekoliko primera.

Ukoliko želite nekoj osobi reći da je pametna, upotrebićete rečenicu ’’You’re smart’’, a ne ’’Your smart’’. Dakle, upotrebićete skraćeni oblik fraze ’’You are’’.

Sa druge strane, ukoliko želite da kažete da nešto pripada drugoj osobi, rećićete ’’This is your pencil’’, a ne ’’This is you’re pencil’’. Kao što smo i naglasili, ’’your’’ označava pripadnost, da nekome nešto pripada.

Najčešće greške u engleskom jeziku – Mešanje značenja ’’its’’ i ’’it’s’’

Slično prethodnom problemu, odnosno prethodnoj greški, često se dešava konfuzija i sa rečima its i it’s.

Reč ’’It’s’’ upotrebićete kao skraćeni oblik za ’’It is’’. Sa druge strane, ’’Its’’ se, kao i ’’your’’ koristi isključivo za označavanje pripadnosti.

Dakle, navodimo još nekoliko primera kako bismo vam olakšali razlikovanje ova dva pojma.

Kada želimo da kažemo da pada kiša, napisaćemo ’’It’s raining’’. Jednostavno, upotrebićemo skraćeni oblik.

Kako bismo označili pripadnost, koristićemo reč ’’its’’. Dakle – ’’He could hear its footsteps.’’ U ovoj rečenici, ’’its’’ označava pripadnost – ’’njegove korake’’.

Glagoli u engleskom jeziku

Najveće zbrke mogu nastati prilikom upotrebe glagola u engleskom jeziku, čak i pored činjenice da oni zaista nisu teški za učenje. Glagoli u engleskom jeziku su daleko manje kompleksni od glagola u srpskom jeziku. Ipak, ponekad se dešava da napravimo grešku, a da je nismo ni svesni.

Jedna od najčešćih grešaka svakako je zaboravljanje slova ’’s’’ na kraju glagola koji idu posle he, she ili it.

She works, He works, It works – pravilno.

She work, He work, It work – nepravilno.

Osim toga, može se desiti da izostavite dodatak ’’ing’’ iza glagola, kada koristite glagole koji opisuju trenutnu radnju ili radnju koja je trajala određeno vreme u prošlosti.

She is working, He is working, It is working – pravilno.

She is work, He is work, It is work – nepravilno.

Najčešće greške u engleskom jeziku se mogu dogoditi svima

I kada imate mnogo iskustva sa određenim stranim jezikom može vam se dogoditi neka od gore navedenih grešaka. Važno je da zapamtite da to nije bauk i da ne bi trebalo da vas odvrati od učenja stranog jezika. Naprotiv, na greškama se uči. Svaka greška trebalo bi da bude podsticaj za dalje učenje i usavršavanje govora, pisanja i gramatike.

Najčešće greške u engleskom jeziku

Zbog toga je veoma važan i kontinuitet u učenju stranih jezika. Jedino konstantnim učenjem i napornim radom mogu se savladati sve prepreke i greške u engleskoj jeziku ili bilo kom drugom jeziku kojeg proučavate. Stoga, nemojte se obeshrabriti – ponavljanje je majka znanja!

Greške su prirodna pojava i uvek će se događati. Ipak, vrednim i predanim radom svakako ih možete svesti na minimum. Škola Tower svakako je tu da vam pomogne na putu ka usavršavanju engleskog jezika.

 

 

Comments are closed.