Pozovite nas pre same posete

Gandijeva 188/8, Novi Beograd

Savremeno opremljena učionica

Pozovite nas

+381 (069) 1163956

Tu smo za sva Vaša pitanja

 

Aktivno slušanje

Aktivno slušanje predstavlja veoma važan aspekt pri polaganju ispita engleskog jezika, ali i u svakodnevnom životu.

Slušanje je važna veština u svim oblastima života, bilo da se radi o učenju stranih jezika, podržavanju voljene osobe u teškim situacijama ili održavanju odnosa sa kolegama i prijateljima. Međutim, većina ljudi nije svesna da postoji dva načina slušanja – aktivno i pasivno slušanje.

Kada pokažemo da zaista slušamo i obraćamo pažnju na ono što govornik priča, imamo koristi i mi sami. Ovo se naziva aktivnim slušanjem i ono vam može pomoći u poboljšavanju sveukupnih listening veština, ali i pri izbegavanju konflikata i nesporazuma.

U narednim redovima predstavljamo vam nekoliko načina da poboljšate i vežbate aktivno slušanje.

Vežbanje aktivnog slušanja za polaganje međunarodnih ispita engleskog jezika

Ukoliko se pripremate za polaganje nekih od međunarodnih ispita engleskog jezika, kao što su IELTS, TOEFL ili CAMBRIDGE ENGLISH ispiti, poželjno je raditi i na listening veštinama.

Aktivno slušanje

Cilj je da slušanje postane deo vašeg svakodnevnog života. Osim gledanja filmova i TV serija na stranom jeziku, slušajte i razne novinske izveštaje, podkaste i slično, koji će vas izložiti novim rečima i različitim akcentima. Koristite se engleskim jezikom svakodnevno, kako biste stekli i dovoljno samopouzdanja koje vam je pri polaganju ispita neophodno.

Još jedan od načina da poboljšate svoje sposobnosti slušanja jeste da aktivno učestvujete u diskusiji na kursu stranog jezika. Slušajući druge polaznike i dajući im odgovore na pitanja ili sugestije poboljšavate sposobnosti aktivnog slušanja, ali i svoje šanse za polaganje međunarodnog ispita za koji se pripremate.

Takođe, pažnju je neophodno usmeriti na detalje. Ponekad se može desiti da ne obratite dovoljno pažnje na male razlike u značenju onoga što vas ispitivač pita, i da napravite grešku koja vas može koštati položenog ispita.

I pored rada na poboljšavanju listening veština, potrebno je da znate strukturu samog testa koji polažete. Bilo da se radi o TOEFL, IELTS ili CAMBRIDGE ENGLISH ispitu, preporučujemo da postavite sebi sledeća pitanja:

  • Koje tipove pitanja mogu da očekujem? Svaka vrsta pitanja zahteva posebnu strategiju.
  • Šta se očekuje od mene za svaki deo testa?
  • Koje su mi veštine neophodne za polaganje ispita?

Ukoliko ne poznajete strukturu samog ispita, ni odlične veštine slušanja, čitanja i pisanja neće biti dovoljne da položite ispit. Stoga – priprema igra ključnu ulogu!

Saveti za poboljšano aktivno slušanje u svakodnevnim situacijama

Aktivno slušanje je veština koja se može poboljšati na više različitih načina.

Kontakt očima je važan deo razgovora licem u lice. Kada sa nekim razgovarate, kontakt očima je važan pokazatelj da zapravo slušate vašeg sagovornika i da obraćate pažnju na ono što on govori.

Aktivno slušanje

Govor i držanje tela takođe predstavljaju jasne pokazatelje da li osoba pasivno ili aktivno sluša ono što vi govorite. Izbegavajte prekrštene ruke ili noge, jer one indikuju odbrambeni ili ’’zatvoreni’’ stav prema onome o čemu se govori. Blago naginjanje napred može pokazati da zaista slušate osobu koja govori.

Izrazi lica, ton glasa i gestovi mogu reći isto koliko i ono što se kaže rečima. Obratite pažnju i na neverbalne znakove.

Važno je voditi računa da ne prekidate sagovornika dok govori o nečemu važnom, već za to iskoristite pauzu u govoru. Ukoliko dozvolite drugoj osobi da govori, lakše ćete razumeti njenu poruku. Svoja pitanja i sugestije ostavite za kraj, kada osoba izgovori svoju misao. Samim tim, pokazujete da vam je stalo do toga što osoba želi da vam kaže.

Kada slušate nešto što vaš kolega ili prijatelj govori, pokušajte da ostanete fokusirani. Ne dozvolite da vas pozadinska buka ili drugi zvukovi ometaju. Gledanje u telefon smatra se znakom nezainteresovanosti za ono što se govori, te može biti frustrirajuće za govornika.

Aktivno slušanje podrazumeva obraćanje pažnje na ono što govornik želi da kaže, ali i aktivno učestvovanje u diskusiji, davanje sugestija i postavljanje pitanja. Prema tome, ono vam pomaže da savladate prepreke na putu ka uspešnom polaganju listening dela međunarodnih ispita iz engleskog jezika, ali i da postanete bolji sagovornik svojim prijateljima i porodici.

Comments are closed.