Pozovite nas pre same posete

Gandijeva 188/8, Novi Beograd

Savremeno opremljena učionica

Pozovite nas

+381 (069) 1163956

Tu smo za sva Vaša pitanja

 

Zašto je važan kontinuitet za učenje stranih jezika?

Učenje stranih jezika

Učenje stranih jezika je proces koji traje i zahteva određeno vreme. Svaka aktivnost koju želimo da savladamo zahteva vreme, tako je i sa učenjem bilo kog stranog jezika.

Proučavanje stranog jezika zapravo znači svesno i namerno pamćenje sadržaja, kako bi oni iz kratkoročne memorije prešli u dugoročnu. Tako se usvajaju znanja i navike i savladavaju osnove gramatike, pravopisa, izgovora i kulture jednog jezika.

Kako bi se ovi sadržaji zapamtili i usvojili na pravi način, neophodan je kontinuitet u učenju stranih jezika.

Kako održavati kontinuitet u onome što proučavate otkriva vam škola stranih jezika Tower.

Da li je ponavljanje zaista majka znanja?

Ponavljanje je majka znanja, govori nam stara latinska izreka. Da li je zaista tako?

Grčki filozof Aristotel smatrao je da često ponavljanje prilikom učenja usađuje u um naučeno, tako da ono postaje deo nas samih i naše prirode.

Kontinuitet je za učenje stranih jezika veoma važan, a najbolje se održava kroz redovno ponavljanje naučenog. Ponavljanje je pomoćno sredstvo u učenju, koje ima presudan značaj za usvajanje znanja.

Učenje stranih jezika

Gradivo koje učite u školi stranih jezika neophodno je ponavljati i kod kuće. Učenje stranog jezika samo u školi nije dovoljno. Velika je verovatnoća da ćete ’’naučeno’’ gradivo u školi zaboraviti do sledećeg viđenja, ukoliko isto ne ponavljate kod kuće.

Čitanje određenog teksta iznova i iznova, zapisivanje reči koje teško pamtite iznova i iznova može vam pomoći prilikom učenja i usvajanja znanja, kao i za savladavanje gradiva.

Učenje stranih jezika jednostavnije je kada imate dovoljno vremena za ovakav poduhvat

Održavanje kontinuiteta u učenju stranih jezika daleko je jednostavnije kada imate dovoljno slobodnog vremena na raspolaganju.

Ukoliko se odlučite za upisivanje određenog kursa u školi stranih jezika, veoma je važno biti posvećen tome. U suprotnom, nećete biti u stanju da savladate gradivo.

Kao što smo već naglasili, kontinuitet jeste veoma važan za učenje stranih jezika. Redovno učenje i uvežbavanje gradiva nije moguće ako za to nemate dovoljno slobodnog vremena. Dakle, kada odlučite da usavršite svoje znanje stranog jezika, potrudite se da odvojite dovoljno vremena za to. Škola stranih jezika Tower može biti vaš najbolji izbor, te vam dati i određene savete u vezi sa lakšim i jednostavnijim učenjem gradiva.

Kontinuitet u učenju lakše se stiče u školi stranih jezika

Učenje stranog jezika u osnovnoj ili srednjoj školi najčešće nije dovoljno za njegovo savladavanje.

Roditelji dece prvog razreda osnovne škole smatraju da učenje engleskog ili nekog drugog stranog jezika nije neophdno nastavljati u školi stranih jezika.

Ipak, učenje stranog jezika samo u osnovnoj školi deci nije dovoljno za pravilno i aktivno učenje. Odeljenja u školi su najčešće velika, te je deci veoma teško da isprate svo gradivo koje im se servira. Osim toga, kontinuitet u učenju stranog jezika nije lako održavati ukoliko dete ne razume gradivo ili ne ostvari komunikaciju sa nastavnikom.

Prema tome, kurs engleskog za osnovce može biti jedino dobro rešenje za održavanje kontinuiteta u učenju ovog stranog jezika za vaše dete. Kursevi se održavaju u malim grupama, koje broje od 3 do 6 polaznika. Prema tome, vaše dete lakše će pratiti gradivo i moći da iskaže svoje stavove, kao i da pita predavača sve ono što mu nije jasno. Naši predavači uvek će motivisati dete da ponavlja gradivo i kod kuće, čime se održava kontinuitet u učenju. Na ovaj način, dete brže napreduje i usvaja neophodna znanja.

Učenje stranih jezika

Dakle, kao što ste i sami imali prilike da se uverite, kontinuirano učenje stranih jezika zaista jeste važno, za lakše, brže i jednostavnije savladavanje gradiva. Ovo se postiže napornim radom, ponavljanjem i vežbanjem, kako u školi, tako i kod kuće.

Comments are closed.