Pozovite nas pre same posete

Gandijeva 188/8, Novi Beograd

Savremeno opremljena učionica

Pozovite nas

+381 (069) 1163956

Tu smo za sva Vaša pitanja

 

Škola nemačkog jezika za decu

Škola nemačkog jezika za decu

Škola nemačkog jezika za decu je najbolje rešenje kada želite da pružite svojim mališanima priliku da brže i jednostavnije usvoje znanja.

Učenje nemačkog jezika u osnovnim i srednjim školama često nije dovoljno. Naime, broj učenika u jednom razredu je uglavnom velik, te nastavnik nema priliku da svakome ponaosob detaljno objasni gradivo. Osim toga, lekcije se veoma brzo prelaze, što onemogućava potpuno razumevanje.

Stoga, časovi nemačkog u školi stranih jezika čine se jedinim logičnim rešenjem, kako za decu i adolescente, tako i za odrasle osobe.

Zašto je škola nemačkog jezika za decu pravi izbor, otkrivamo vam u narednim redovima.

Škola nemačkog jezika za decu je pravi put do tečnog govora

Ne kaže se uzalud da deca najbolje i najbrže usvajaju znanja stranog jezika, te da je pametno učiti od veoma ranog uzrasta.

Škola nemačkog jezika za decu

Kada dete na vreme krene da uči strani jezik, lakše će savladati i njegove osnove po polasku na kurs u školi stranih jezika.

Upoznavanjem sa osnovama stranog jezika u toku grupne nastave dete se oslobađa i straha od konverzacije. Samim tim, njegov govor se poboljšava, što dovodi do boljeg i tečnijeg izgovora reči na stranom jeziku.

Učenjem stranih jezika detetu se otvaraju razne mogućnosti

S obzirom na to da je nemački jezik jedan od najrasprostranjenijih jezika na svetu, učenjem istog u ranom uzrastu, detetu se otvaraju razne mogućnosti za dalje školovanje.

Učenje drugog jezika je prvoklasna investicija u budućnost vašeg deteta. Ono će odmah imati koristi od poznavanja i svega nekoliko fraza na stranom jeziku.

Ako deca istraju u nameri da nemački jezik i savladaju, otvoriće im se vrata sa većim mogućnostima za budućnost. Biće spremni, recimo, za nastavak školovanja u nekoj od zemalja nemačkog govornog područja.

Škola nemačkog jezika za decu ih uči boljem razumevanju drugih kultura

Upisivanjem nekih od kurseva nemačkog jezika, deca i adolescenti će učiti o različitim kulturama i životnim stilovima.

Ovo, kao direktan rezultat, ima širenje vidika mladih umova, stvaranje tolerancije ka različitostima i proširivanje shvatanja sveta. Sigurno ste barem jednom u životu čuli da čovek vredi onoliko koliko stranih jezika zna. Učenje jezika, stoga, može biti motivisano i željom da se bolje razume kultura stranog jezika koji se proučava. Kada su u pitanu deca, naročito deca mlađeg uzrasta, oni najčešće nisu svesni dubine koju određeni jezik i kultura nose sa sobom. Ipak, učenjem stranih jezika oni svakako razvijaju i osećaj tolerancije prema drugim narodima, kulturama i državama. Ovo ih usmerava na pravi put, da jednom i sami postanu dobri ljudi, širokih shvatanja i bez neutemeljenih predrasuda.

Učenje stranih jezika stimuliše i pospešuje pamćenje i memoriju

Razna naučna istraživanja su pokazala da deca koja uče određeni strani jezik ranije razvijaju određene intelektualne sposobnosti od dece koja to ne čine.

Škola nemačkog jezika za decu

Naprimer, učenje stranog jezika, kao što je nemački jezik, podstiče bolje pamćenje i bolju memoriju polaznika. Vaše dete će kroz kontinuitet u učenju stranih jezika poboljšavati svoje sposobnosti pamćenja i time još više napredovati. Ovo za posledicu ima i bolji uspeh u osnovnoj ili srednjoj školi, kao i u svemu ostalom u životu.

Ukoliko želite da upišete svoje dete na određeni kurs nemačkog jezika, škola Tower nudi vam dve opcije – nemački za osnovce ili nemački za tinejdžere.

Nemački jezik za osnovce namenjen je deci do osmog razreda osnovne škole i organizuje se u grupama od 3 do 6 polaznika. Ovaj kurs prati školsko gradivo, ali i unapređuje detetovo znanje nemačkog jezika.

Kada je u pitanju kurs nemačkog za tinejdžere, on može pratiti školsko gradivo, ali i ne mora. Postoji i opcija upisivanja kursa koji isključivo prati program nemačkih izdavača. Cilj ovih kurseva jeste pripremanje tinejdžera za polaganje međunarodnih ispita na Goethe institutu.

Za više informacija, u svakom trenutku možete nas kontaktirati!

Comments are closed.