Pozovite nas pre same posete

Gandijeva 188/8, Novi Beograd

Savremeno opremljena učionica

Pozovite nas

+381 (069) 1163956

Tu smo za sva Vaša pitanja

 

Škola jezika – Kada najranije da upišete svoje dete?

Škola jezika

Škola jezika odavno više nije luksuz, nego potreba kada je u pitanju obrazovanje vaše dece.

Znanje stranih jezika se ubraja u ozbiljne veštine, koje vam mogu doneti brojne prednosti kako na poslu tako i u svakodnevnom životu. Zato se sve veći broj roditelja (s pravom) odlučuje da svoje dete upiše na strani jezik u najranijem uzrastu. Obično se govori o učenju engleskog jezika, ali zavisno od mnogih faktora – to mogu biti i neki drugi jezici.

Preporuke na temu toga kada škola jezika treba da postane deo obrazovanja vašeg deteta mogu da variraju. Zapravo, svako dete treba posmatrati kao individualnu ličnost i ovde ne treba generalizovati. Vaše je da pratite i osluškujete njegove potrebe i kapacitete.

Škola jezika za decu u ranom uzrastu ima veliki broj prednosti

Učenje stranog jezika od najranijeg uzrasta ima brojne prednosti, o čemu svedoče istraživanja. 

Zapravo, učenje stranog jezika je moguće i ima različite prednosti – u bilo kom uzrastu! Što je vaše dete ranije upoznato sa jezikom (ili još bolje, jezicima!), veća je šansa da ne samo da će tečno govoriti na tom jeziku mnogo ranije – već će naučiti i da razmišlja na tom jeziku.

Škola jezika

Prirodna radoznalost koja je prisutna kod najmlađih je olakšavajuća okolnost za brzo učenje. Deca su prirodno radoznala za svet i sve oko sebe. Upijaju znanje i uče nove veštine sa ogromnim entuzijazmom. Zato im učenje drugog jezika ili čak više jezika često pada lako!

Deca spontano uče nove reči i fraze koristeći ih u kontekstu. Oni nisu ograničeni preprekama ili strahovima od greške, koji se često javljaju kod starijih ljudi. Kada se učenju jezika pristupi kako treba u najranijem uzrastu, mala deca brzo počinju da govore i razmišljaju na ciljnom jeziku. Zato je škola jezika vaš najbolji partner u ostvarivanju ovog cilja!

Treba naglasiti da učenje stranog jezika u najranijem uzrastu utiče na holistički razvoj deteta, uključujući njegove kognitivne sposobnosti, kreativnost i logičko razmišljanje.

Kako treba da funkcioniše škola jezika za decu?

Učenje stranih jezika može se odvijati sukcesivno ili istovremeno (simultano). Sukcesivno učenje jezika se dešava kada se dete upoznaje sa stranim jezikom tek nakon što savlada svoj maternji jezik – što je obično period nakon 4. Ili 5. godine.

Simultano učenje jezika je osnova dvojezičnosti, što može proizaći iz faktora okoline ili biti deo pravilno osmišljenog obrazovanja gde se strani jezik uvodi pre 3. rođendana.

Takođe je činjenica da što više uslovi za usvajanje stranog jezika liče na okolnosti sticanja maternjeg jezika, to bolje! Učenje stranih jezika za malu decu treba da bude povezano sa prijatnim iskustvima – nikako ih ne treba opterećivati previsokim zahtevima i dosadnim zadacima.

Učenje jezika treba da bude pre svega zabavno i sa puno strpljenja – a ne prisilno. Deca najbolje uče kada ne shvataju da uče – dakle kroz igru! Trreba im potpuno spontano obezbediti potpuno „uranjanje“ u odabrani strani jezik. To znači da se strani jezik može integrisati u različite aktivnosti i koristiti kao jezik komunikacije.

Strani jezik se može primenjivati u svakodnevnom životu i za ispunjavanje osnovnih zadataka. 

Kada je pravo vreme da škola jezika postane deo obrazovanja vašeg deteta?

Mnogi roditelji su u dilemi kada je pravo vreme da upišu svoje dete na privatne časove engleskog ili drugog jezika. Stručnjaci nam ukazuju na to da je najbolje vreme za početak učenja stranog jezika za dete rano detinjstvo, između 3. i 7 godine. Ovu razvojnu fazu karakteriše ogromna plastičnost mozga i organa odgovornih za sluh i govor – što deci značajno olakšava da shvate fonološki sistem u poređenju sa odraslima.

Škola jezika

Napominjemo, svako dete je ličnost za sebe. Što znači da ako je neko dete spremno da krene na strani jezik sa 3 godine – ne znači da su sva deca. Neko je možda spreman tek sa 5 ili 7 godina. Ovde treba biti naročito oprezan i ne požurivati ili opterećivati ih.

Škola jezika Tower je partner na putu obrazovanja vašeg deteta. Nama je cilj da prihvate i zavole strani jezik, stoga se trudimo da im pristupamo potpuno drugačije nego što pristupamo odraslima. 

Naši nastavnici jezika su iskusni u radu sa mališanima, tako da znaju kako da pomognu vašem detetu da uspešno savlada strani jezik shodno svom uzrastu i kapacitetu. 

Zato pazite kada birate školu jezika za svoje dete. Birajte pametno!

 

Comments are closed.