Pozovite nas pre same posete

Gandijeva 188/8, Novi Beograd

Savremeno opremljena učionica

Pozovite nas

+381 (069) 1163956

Tu smo za sva Vaša pitanja

 

Samostalnost u učenju jezika

Samostalnost u učenju jezika

Samostalnost u učenju jezika kod dece je veoma važna. Ipak, u poslednjih nekoliko godina sve veći akcenat stavlja se na pomoć roditelja svojoj deci, pri učenju i domaćim zadacima. Ovo je naročito slučaj kada je učenje stranih jezika u pitanju.

Bez obzira na to da li se radi o osnovcima ili srednjoškolcima, domaći zadaci neizostavni su deo svakodnevice. Većina nastavnika stranih jezika ali i drugih predmeta smatra da vančasovne aktivnosti pomažu deci da bolje razumeju literaturu i poboljšaju akademska postignuća.

Samostalnost u učenju jezika

Međutim, većina dece često biva preplavljena brojem domaćih zadataka, vežbi i vannastavnih aktivnosti. Tada se najčešće obraćaju roditeljima za pomoć. Zašto? Većina mališana i adolescenata smatra da će roditelj bolje poznavati gradivo, ali će oni takođe mudrije upravljati vremenom. To znači da će se domaći zadaci raditi brže, bez žrtvovanja kvaliteta. Ali postavlja se logično pitanje: Da li bi roditelji zaista trebalo da pomažu svojoj deci pri učenju ili obavljanju domaćih zadataka?

Pitanje je kontroverzno, a ne postoji univerzalni odgovor. Iako neki istraživači veruju da bi roditelji postepeno trebalo da smanjuju pomoć kako deca odrastaju. Drugi tvrde da učešće roditelja neguje pozitivno ponašanje i pospešuje njihove kognitivne sposobnosti.

Kada govorimo o učenju stranih jezika, često roditelji svojoj deci čine medveđu uslugu. Dok to ponekad nije slučaj sa drugim predmetima, strani jezik deca veoma brzo usvajaju. Naročito u najranijem uzrastu. Prema tome, da li je roditeljska pomoć zaista neophodna? Škola Tower vam u narednim redovima objašnjava zbog čega je samostalnost u učenju jezika važna i kako na pravi način pomoći detetu da usvoje zdrave navike u kasnijem akademskom životu.

Samostalnost u učenju jezika i uloga roditelja

U prirodi je roditelja da osećaju odgovornost za akademski učinak svoje dece. Oni žele da učestvuju u obrazovanju, da se uključe u učenje i da pomognu svojoj deci da se pripreme za učenje i postave prioritete. Ovo je naročito slučaj kada dete pohađa neki od kurseva u školi stranih jezika.

Samostalnost u učenju jezika

Učešće roditelja može imati mnogo koristi, kada roditelj ne pokušava da kontroliše proces i ne ispunjava sam domaće zadatke. Kada roditelj daje smernice svojoj deci za pravilno učenje i brže shvatanje suštine problema. Deca tada bolje i brže napreduju, efikasnije uče i savladavaju strani jezik. Istraživači su otkrili da učešće roditelja na ovaj način može smanjiti izostanke sa časova, pomoći im da dobiju više ocene, rezultate na testovima i slično.

Roditeljska pomoć pri učenju stranog jezika – Prednosti

Koje su najveće prednosti roditeljske pomoći pri učenju stranih jezika?

  • Pomažete svojoj deci da bolje razumeju materijal: Većina učenika traži pomoć ako im nedostaje znanja ili ne razumeju zadatak i/ili materijal, čak i ako dobro uče u školi. Pošto roditelji često imaju više iskustva i znanja, mogu pronaći alternativne načine da svojoj deci objasne tu temu.
  • Poboljšavate odnose sa svojom decom: Kada roditelji pomaže detetu u učenju, to vreme se može protumačiti kao kvalitetno provedeno vreme. To znači da mogu da poboljšaju porodične odnose.
  • Organizujete vreme i ne odugovlačite sa obavezama: Većina roditelja je fokusiranija i organizovanija i zna kako da postavi prioritete, tako da njihova pomoć pomaže deci da upravljaju svojim vremenom i brže rade na zadacima. Pored toga, organizovanost pomaže učenicima da provode vreme sa prijateljima ili da uživaju u svojim hobijima.
  • Negujete pozitivno ponašanje u učenju: Kada roditelji pomažu svojoj deci i postepeno smanjuju pomoć u domaćim zadacima kada njihova deca postanu starija, to pomaže učenicima da slede primer koji im roditelji daju i da se drže pozitivnog ponašanja u učenju. Ovo nije slučaj samo sa učenjem stranih jezika, već i sa učenjem drugih predmeta u osnovnoj ili srednjoj školi.
  • Motivišete decu za obrazovanje: Nije tajna da roditelji imaju svoje savete i trikove o motivisanju dece za obrazovanje koji dobro deluju na njihovo potomstvo. Bez obzira šta motiviše vaše dete, ako je ono zainteresovano za proces učenja, veća je verovatnoća da će on ili ona nastaviti da uči čak i ako prestanete da ga motivišete.

Roditeljska pomoć pri učenju stranog jezika – Mane i nedostaci

Mane i nedostaci roditeljske pomoći često bivaju veće od pomoći koju uspete da pružite svojoj deci. Koje su negativne strane pomoći koju pružate deci pri učenju stranog jezika, ali i drugih predmeta u školi:

  • Previsoka očekivanja roditelja mogu uzrokovati stres: Roditelji koji su svakodnevno uključeni u obrazovanje dece, često imaju nerealno visoka očekivanja. Očekuju da će njihova deca brže završavati zadatke, bez gubitka na kvalitetu. Ali, ako deca ne mogu da ispune očekivanja svojih roditelja, to dovodi do dodatnog stresa, anksioznosti i glavobolje.
  • Nesporazumi između roditelja i dece: Iako uključeni roditelji imaju za cilj da pomognu deci da poboljšaju akademski učinak. Odrasli i deca mogu imati potpuno različite stavove prema procesu učenja. Ovo može dovesti do velikih nesporazuma, svađi i odbijanja saradnje.
  • Obeshrabrujete samostalno učenje: Kada roditelji ulažu mnogo truda da pomognu deci i kontrolišu proces od A do Š, to ih obeshrabruje da postanu odgovorni za rutinu učenja. Zašto? Deca tada znaju da će ih roditelji podsetiti na to da je vreme za učenje i pomoći im da svoje domaće zadatke obave na visokom nivou. Sve ovo na kraju obeshrabruje samostalno učenje i samoupravljanje.
  • Rezultat pomoći roditelja često su loši rezultati na kontrolnim zadacima i testovima: Iako deca koja imaju pomoć od strane roditelja za domaće zadatke, često za to i dobiju visoke ocene, ona ne umeju da postave prioritete i primene ove veštine tokom kontrolnih zadataka. Rezultat su loše ocene na kontrolnim, testovima ili ispitima. Prema tome, svojim uticajima, roditelji često čine medveđu uslugu deci. Isti je slučaj i sa detetom koje pohađa kurs stranog jezika. Ukoliko mu pomažete pri obavljanju zadatih aktivnosti, ono može dobiti lažnu sliku o svom stvarnom znanju.

Kao što ste i sami imali priliku da se uverite, pomoć roditelja pri učenju stranog jezika nije uvek pametno rešenje. Ipak, postoje situacije u kojima je uticaj roditelja svakako dobrodošao. Na kraju, može se zaključiti da je za kasnije napredovanje u akademskom smislu od izuzetne važnosti učiti dete samostalnom razmišljanju i učenju.

 

 

 

Comments are closed.