Pozovite nas pre same posete

Gandijeva 188/8, Novi Beograd

Savremeno opremljena učionica

Pozovite nas

+381 (069) 1163956

Tu smo za sva Vaša pitanja

 

Kako učenje stranih jezika formira vašu ličnost?

Kako učenje stranih jezika formira vašu ličnost

Kako učenje stranih jezika formira vašu ličnost i da li je ova tvrdnja zaista istinita? Ukoliko i vas zanima odgovor na ovo pitanje, na pravom ste mestu.

Studija, rađena na američkom kontinentu, otkrila je da ljudi mogu promeniti svoj karakter, zahvaljujući pričanju na dva ili više jezika. Ovo istraživanje ujedno je pokazalo da su dvojezični ljudi koji žive u stranim državama i rade u različitim kulturama svesniji svog okruženja, kao i da su sposobniji za snalaženje u raznim situacijama.

Da li bi učenje novog jezika donelo određene promene i u našem karakteru i uticalo na formiranje naše ličnosti? Identitet pojedinca može u potpunosti da se promeni jezikom, što ga čini konceptom emocionalne moći. Kao rezultat toga, upotreba reči i fraza utiče na nečije misli, kao i na karakter/lični identitet.

Osim uticaja na formiranje ličnosti i razvoja samoidentiteta, učenje novih stvari, a samim tim i jezika, može biti odličan ’’trening’’ za vaš mozak, a pruža vam i razne druge mogućnosti, kao što je sigurnije putovanje u stranu državu, upis na akademske studije ili pak zapošljavanje. Sve ovo otvara vam vrata da naučite mnogo više o stranoj državi čiji jezik proučavate, njenoj kulturi i narodu.

Hipoteza lingvističke relativnosti – Kako učenje stranih jezika menja vaš pogled na svet?

Početkom 20. veka pojavila se takozvana hipoteza lingvističke relativnosti. Ideja jeste da jezici imaju različite strukture, koje utiču na poglede njihovih govornika na svet. Od tada, istraživači su se bavili detaljnije ovom tematikom.

Većina govornika stranih jezika nije ’’simetrično dvojezična’’. Šta ovo znači? Mnogi će biti odgajani govoreći jedan jezik, dok će drugi učiti kasnije, u toku školovanja. Kao rezultat toga dobijamo pojedince sa nejednakim sposobnostima u jezicima koje govore. Kakav efekat ovo ima? Studija sa Univerziteta u Čikagu sugeriše nam da razmišljanje na stranom jeziku može imati i pozitivnog i negativnog uticaja na formiranje ličnosti i načina sagledavanja stvari. Međutim, nekoliko drugih studija pokazuju nam suprotne rezultate. Dvojezičnost neretko dovodi do povećanog fokusa, mentalne fleksibilnosti, a može sprečiti i pojavu nastanka određenih bolesti, kao što je demencija.

Kako učenje stranih jezika formira vašu ličnost

Dakle, učenje stranih jezika može imati veoma velikih prednosti, kako u vašem napredovanju u poslovnom i akademskom smislu, tako i na formiranje vašeg karaktera i promene načina na koji gledate svet oko sebe.

Razmišljanje na stranom jeziku i emocionalna zrelost

Na temu ’’kako učenje stranih jezika formira vašu ličnost’’ rađeno je mnogo studija. Neke od njih pokazale su i to da ljudi imaju tendenciju da povezuju različite emocije sa svakim jezikom koji govore, sa emocijom u zavisnosti od društvenog konteksta u kojem su naučili jezik. Naprimer, ako vas engleski jezik ’’tera’’ da razmišljate o školi ili poslu, možda ćete osetiti potrebu za formalnim načinom pričanja. Okrenućete se formalnostima kada govorite engleski jezik. Slično tome, neko ko govori engleski jezik u poznatom okruženju, može se osećati ugodnije i prijatnije kada priča ovim stranim jezikom. Iako ovo možda ne predstavlja promenu nečije ličnosti, to objašnjava zašto se ljudi mogu drugačije predstavljati i ponašati kada govore drugim jezikom.

Kada učenici uče jezik u školskom okruženju, oni inherentno prenose ono što čitaju iz školskih udžbenika na način na koji govore jezik. Ovo rezultira time da učenici govore proširenim vokabularom i koriste idiome i izraze iz formalnijih tekstova. Isto tako, ovo objašnjava zašto se govornici kojima engleski nije maternji jezik ponekad predstavljaju formalnije od izvornih govornika.

Kako učenje stranih jezika formira vašu ličnost?

Kako i sami možete zaključiti, učenje stranih jezika zaista ima uticaja na razvijanje vaše ličnosti, naročito u najranijem uzrastu. Deca su najpodložnija usvajanju znanja, a samim tim i načina ponašanja i razmišljanja u formalnim i neformalnim situacijama. Kada im se jednom otvori svet stranih jezika, ona će veoma lako usvojiti ono što im je najpribližnije, i u skladu sa tim se i ponašati.

Kako učenje stranih jezika formira vašu ličnost

Sa druge strane, učenje stranih jezika u kasnijem uzrastu takođe može promeniti vaš način razmišljanja i dosadašnje stavove. Razlog za to je veoma jednostavan. Učenjem jezika učite i proučavate i kulturu stranih naroda. Sve to kao rezultat ima razvijanje osećaja tolerancije i otvorenosti ka različitostima, što vas čini boljim ljudima.

Međutim, način na koji strani jezik formira ličnost osoba, zavisi od pojedinca do pojedinca. Dostupno nam je mnogo različitih studija koje govore da učenje stranih jezika zaista kreira ličnost osobe koja prihvata i neguje kulturne razlike, koja je otvorenija za promene, fleksibilnija u načinu na koji razmišlja i spremna na život u stranoj državi.

Na kraju krajeva, lingvistička dilema vezana za formiranje ličnosti učenjem stranih jezika i danas je tema koja zanima mnoge stručnjake. Ono što je sigurno, dvojezičnost uvek predstavlja prednost, bez obzira na to da li planirate život u stranoj državi, studiranje ili jednostavno volite putovanja svetom.

Škola Tower vam nudi veliki izbor najrazličitijih kurseva engleskog i nemačkog jezika – od kursa za osnovce, do specijalizovanih kurseva i priprema za međunarodne ispite. Pozovite nas!

Comments are closed.