PREVODILAČKE
USLUGE

Kao akreditovani član Addvantage programa British Council-a do sada smo uspešno pripremili više od stotinu učenika za međunarodnih ispita ispita engleskog jezika.

1. PREVOĐENJE SVIH VRSTA OPŠTIH TEKSTOVA: tenderi, turistički vodiči, katalozi, brošure, uputstva i priručnici, prezentacije 2. PREVODI SA OVEROM SUDSKOG TUMAČA Tekstovi se mogu dostaviti na papiru ili CD-u. Cena prevoda se obračunava po autorskoj stranici - 1800 karaktera sa proredom. Trenutno nudimo prevod sa i na engleski, italijanski i nemački jezik.