KURSEVI
ZA TINEJDŽERE

ENGLESKI

Kursevi su namenjeni gimnazijalcima i srednjoškolcima. Kod polaznika koji su u kontinuitetu učili jezik, stavljamo akcenat na konverzaciju i pomažemo im da već stečeno znanje sistematizuju i aktivno primene u govoru. Takođe, tinejdžere pripremamo za polaganje Kembridž ispita, čime će zaokružiti svoje znanje engleskog jezika. Možemo se pohvaliti da 80% naših polaznika polože ispit sa najboljom ocenom A. Sve traženije su pripreme za TOEFL i SAT ispite koji su neophodni za američke univerzitete. I tu smo ponosni da smo uspešno pomogli našim kandidatima da upišu željene škole u Americi

KONVERZACIJSKI KURS ENGLESKOG

TEME : film, kultura, umetnost, hrna i piće, nauka, šoping, putovanja, posao, ljudi, muzika. 1 x 90 min nedeljno, 4 nedelje Rad u grupama od maksimum 6 polaznika.

NEMAČKI

Postoje različiti nivoi, od početnog do B2 nivoa. Nudimo dve varijante kursa:
1. Kurs po programu nemačkog izdavača uz istovremno praćenje školskog programa. Ovakav način rada pomaže deci ne samo da savladaju školsko gradivo vecć i da značajno unaprede svoje znanje nemačkog jezika.
2. Kurs koji isključivo prati program nemačkih izdavača, a cilj nam je da su vaša deca tokom nastave aktivna i motivisana da koriste nemački jezik. Kroz ovakve kurseve pripremamo vaše tinejdžere za polaganje međunarodnih ispita na Goethe institutu: Zertifikat Deutsch B1, Goethe Zertifikat B2 i Goethe Zertifikat C1.
Kod polaznika koji su u kontinuitetu učili jezik fokusiramo se na konverzaciju. Pomažemo im da već stečeno znanje sistematizuju i primene u govoru.