KURSEVI
NEMAČKOG

Kao akreditovani član Addvantage programa British Council-a do sada smo uspešno pripremili više od stotinu učenika za međunarodnih ispita ispita engleskog jezika.

ZA OSNOVCE

Namenjeni su deci do 8. razreda osnovne škole. Radi se u grupama je od 3 do 6 polaznika. Nudimo dva varijenta kursa:
1. Kurs koji prati školsko gradivo.
2. Kurs po programu nemačkog izdavača uz istovremno praćenje školskog programa. Ovakav način rada pomaže deci ne samo da savladaju školsko gradivo već i da značajno unaprede svoje znanje nemačkog jezika.
Od najmlađih polaznika (prvi ili drugi razred) očekujemo da bar delimično budu upoznati sa latiničnim slovima, pošto će se vrlo brzo suočiti sa sve četiri jezičke veštine – slušanje, čitanje, pisanje i govor. Kurs traje tokom cele školske godine sa fondom od 64 do 68 časova od po 60 minuta. Izuzetno nam je bitno da su vaša deca tokom nastave aktivna i motivisana da koriste nemački jezik.

ZA TINEJDŽERE

Postoje različiti nivoi, od početnog do B2 nivoa. Nudimo dve varijante kursa:
1. Kurs po programu nemačkog izdavača uz istovremno praćenje školskog programa. Ovakav način rada pomaže deci ne samo da savladaju školsko gradivo vecć i da značajno unaprede svoje znanje nemačkog jezika.
2. Kurs koji isključivo prati program nemačkih izdavača, a cilj nam je da su vaša deca tokom nastave aktivna i motivisana da koriste nemački jezik. Kroz ovakve kurseve pripremamo vaše tinejdžere za polaganje međunarodnih ispita na Goethe institutu: Zertifikat Deutsch B1, Goethe Zertifikat B2 i Goethe Zertifikat C1.
Kod polaznika koji su u kontinuitetu učili jezik fokusiramo se na konverzaciju. Pomažemo im da već stečeno znanje sistematizuju i primene u govoru.

ZA ODRASLE

Organizuju se po dogovoru, u večernjim časovima ili vikendom. Ukoliko polaznik dolazi sa izvesnim predznanjem jezika, obavezno se radi testiranje pre kursa. Opsti kursevi prate program SCHRITTE INTERNATIONAL. Kursevi se organizuju u trajanju od 3 meseca sa fondom od 24 časa: 1 čas = 90 min.